Shpërndaje:

NJOFTIM PËR SHTYP

Shkup, 28 dhjetor 2022

Grupi punues i formuar prej përfaqësuesve të MSHIA, MF, MPPS dhe SP, bashkërisht me ekspert nga SIGMA punoi në Draft Ligjin i cili i rregullon rregullat sipas të cilave në të ardhmen do të rregullohen pagat në institucionet publike.

Shkup, 28 dhjetor 2022

Me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Qeveria dje e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes ndërkombëtare midis Unionit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut, për pjesëmarrjen e Maqedonisë së Veriut në programin e Unionit-Evropa Digjitale-Digital Europe (DIGITAL), për periudhën 2021-2027.

Shkup, 22 dhjetor 2022
 
Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti e ndau me opinionin draft versionin e azhurnuar të Strategjisë Nacionale për IKT 2023-2027, e cila është e publikuar në ENER

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti në pres konferencën e sotme njoftoi se Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në bashkëpunim me Ministrinë e diasporës do të hapin Qendrat e Diasporës, të cilat do të shërbejnë si një urë lidhëse midis qytetarëve të RMV-së në diasporë dhe institucioneve të cilat do ta lehtësojnë dhe mundësojnë realizimin e të drejtave të tyre dhe njëherit edhe lehtësimin e procedurave.

Shkup, 21 dhjetor 2022

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Admirim Aliti sot mori pjesë në ditëlindjen e parë të skemës maqedonase të identifikimit elektronik-OneID, e lansuar nga ana e KIBS dhe Nekstsens.

 

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Qendrën e Gjenevës për  Udhëheqjen e Sektorit të Sigurisë - DCAF (DCAF Geneva Center for Security Sector Governance), në periudhën dhjetor 2022 - mars 2024, për administratën publike të Maqedonisë, organizon dhe ju fton të merrni pjesë në  trajnimin bazë online falas për nëpunësit administrativ

Shkup, 19 dhjetor 2022

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, me përkrahjen e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Republikën e Maqedonisë së Veriut-Programi USAID CIDR dhe ekspert nga sfera e sigurisë kibernetike nga RMCG, sot organizoi punëtori një ditore konsultative juridike për siguri kibernetike.

Shkup, 19 dhjetor 2022

Ministri Admirim Aliti në pres konferencën e sotme njoftoi se buxheti i përgjithshëm i MSHIA për vitin 2023 është 1,580,029,000 denar. Mjetet janë të dedikuara për tre shtyllat buxhetore të cilat janë në përgjegjësi të MSHIA, gjegjësisht digjitalizimi, administrata dhe mediet.

Shkup, 16 dhjetor  2022

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti, sot së bashku me zëvendës kryeministrin Bytyqi, ka mbajtur një takim koordinativ me ekspert nga projekti Përforcimi i E-government, në të cilin u shqyrtuan shkalla e realizimit dhe pritshmëritë nga projekti.

Pages