Сподели:

Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува до органите надлежни за спроведување контрола и надзор

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form