ОБУКИ

ИНФОРМАЦИИ
ДОКУМЕНТИ
ВЕБ ПОРТАЛ ЗА е-УЧЕЊЕ
РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ

АКАДЕМИЈА ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ Булевар „Јане Сандански“ бр. 61, Населба Аеродром, 1000 Скопје, Република Македонија

 

 

МИНИСТЕР

Министер за информатичко општество и администрација

Search form